Soarch Ynset b.v.
Soarch Ynset b.v.
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 4, Profiel 7, Profiel 8, Profiel 9, Profiel 10 meer...
Locaties Meppel en Heerenveen

Veldschans 53, 8448EX Heerenveen

  06 83327896
  Bereikbaar: werkdagen

Soarch Ynset b.v.

Uitgebreide omschrijving

SY is een aanbieder van (Specialistische) Jeugd GGZ in Friesland, Overijssel en Drenthe. Het
team van SY bestaat uit ervaren behandelaars vanuit diverse disciplines en worden aangestuurd door hoofdbehandelaars (Kind & Jeugdpsychiater en GZ-psycholoog). Wij zijn er voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar.

Samenwerking met partners

We werken nauw samen met de WijsZo unit te Meppel, voor jeugdigen in Drenthe die om wat voor reden dan ook vastlopen in het reguliere onderwijs. 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 06 83327896
Website http://www.syzorgt.nl 
Aantal werknemers
10-100
Productcodes
  • Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
  • Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
  • Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  • Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
  • Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar
  • Profiel 11 Crisissituatie
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10)
Lastige situaties Armoede in gezin, Hechtingsproblemen, Pesten en Scheiding ouders
Psychische klachten Stress, Trauma, Concentratie, Onzekerheid, Posttraumatische stressstoornis, Rouw, Stemmingsstoornissen, ADD, ADHD, Agressie, Angsten, Hooggevoeligheid, Autisme (spectrumstoornis), Psychosomatisch, Gedragsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Jeugd-GGZ, Opvoeding, Hoogbegaafdheid, Leerproblemen, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Gedragsstoornissen, Neurocognitieve stoornissen, Ontwikkelingsstoornissen en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar en 16 jaar tot 18 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school) en Op locatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Meppel 
Jacob Marisstraat 1, 7944EM Meppel
Bereikbaar: werkdagen
Heerenveen 
 Hoofdvestiging
Veldschans 53, 8448EX Heerenveen
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

complexe problemen in een gezin met kind jonger dan 7 jaar
complexe problemen in het gezin
diagnostiek en behandeling
opvoeder met ziekte of beperking
opvoedondersteuning
overbruggingszorg
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: