Grutsk!
Grutsk!
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1 en Profiel 2
Locatie Zwolle

Bosweg 9, 8017BR Zwolle

  0651330197
  Bereikbaar: werkdagen

Grutsk!

Uitgebreide omschrijving

Grutsk staat voor maatwerk op het gebied van indviduele en gezinsgerichte hulpvragen van kinderen en hun ouders (4 tot 18 jaar). Door middel van psychomotorische (gezins) therapie (PM(S)T) en/of mindfulness, in afstemming met school, ouders en eventueel overige hulpverlening wordt gezocht naar antwoord op de hulpvraag. Voor kinderen en hun ouders in en rondom Zwolle. 

Tijdens een ondersteuningstraject is er veel aandacht voor de lichamelijke kant van bijvoorbeeld somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid; kortom het niet lekker in je vel zitten. Om gevoelens en emoties te reguleren gebruiken kinderen het liefst hun lijf als aangrijpingspunt. Door hier op bewegings en lichaamsgerichte manier bewust van te worden kan door begrip van de taal die het lijf spreekt verandering en ontwikkeling ontstaan. Soms hoeven kinderen niet eens met woorden te praten, vaak zegt het lichaamsbeeld, houdingsbeeld en de manier van doen genoeg om (onbewust) gedragsverandering tot stand te brengen en ervoor te zorgen dat kinderen minder zorgen en problemen ervaren en (weer) trots op zichzelf zijn!

U kunt als ouder/verzorger, intern begeleider, medewerker van één van de sociale wijkteams of schoolmaatschappelijk werker een vrijblijvend kennismakingsgesprek plannen om te onderzoeken of vraag en aanbod passend op elkaar aansluiten.

Aan de hand van de behoefte en hulpvraag zal het kennismakingsgesprek op school, bij u thuis, of bij ons op locatie plaatsvinden. Wanneer er na het kennismakingsgesprek wederzijds vertrouwen is wordt het ondersteuningsplan opgesteld. Afhankelijk van de zorgvorm en hulpvraag wordt er na  ongeveer 4 contactmomenten een inschatting gemaakt van de duur van het totale begeleidings of therapie traject vanuit Grutsk - Praktijk voor jeugd en gezin

Tijdens de ondersteuningsperiode wordt er waar mogelijk en nodig altijd verbinding en afstemming gezocht met ouders, leerkrachten en eventuele overige hulpverleners. Grutsk werkt vanuit een transdiagnostische visie, er is dus geen diagnose nodig om in aanmerking te komen voor ondersteuning.

Samenwerking met partners

Grutsk - Praktijk voor jeugd en gezin bestaat uit verschillende psychomotorische (gezins) therapeuten en systeemtherapeuten. De wachttijden zijn zo kort als mogelijk. Het doel is om vanuit betrokkenheid te ondersteunen in het zoeken naar een antwoord op de hulpvragen van de kinderen en ouders die bij ons komen. Daarnaast wordt er op maat samengewerkt met andere hoofdaannemers waarbij Grutsk als medebehandelaar in wordt gezet. 

 

 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 0651330197
Website http://www.grutsk.info 
Aantal werknemers
0-10
Productcodes
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2) en Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4)
Lastige situaties Hechtingsproblemen, Pesten en Scheiding ouders
Psychische klachten Stress, Trauma, Burn-out, Concentratie, Depressie, Onzekerheid, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Rouw, Stemmingsstoornissen, ADD, ADHD, Agressie, Angsten, Hooggevoeligheid, Autisme (spectrumstoornis), Gender en identiteit, Gedragsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Jeugd-GGZ, Opvoeding, Hoogbegaafdheid, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Dwangstoornissen, Gedragsstoornissen, Geslachtsidentiteit dysforie, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen en Verstandelijke beperking
Lichamelijke klachten Vermoeidheid, Depressie en Slaapstoornissen
Leeftijdscategorieën 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar en 16 jaar tot 18 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school) en Op locatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Zwolle 
Grutsk- Praktijk voor jeugd en gezin
Bosweg 9, 8017BR Zwolle
Bereikbaar: werkdagen
Zwolle 
Grutsk- Praktijk voor jeugd en gezin
Hortensiastraat 31, 8013AA Zwolle
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: