Bekijk 184 diensten in het sociaal domein

 • Stichting Timon

  Ouderschap Na Scheiding - ONS

   Met verwijzing 
  Doelgroep Gescheiden ouders van minderjarige kinderen bij wie het na de scheiding (nog) niet lukt om op eigen kracht met elkaar te overleggen en te komen tot samenwerking in het...
 • Autimaat

  Systeembehandeling Autisme

   Met verwijzing 
  Autimaat werkt aan de versterking van de eigen kracht van het gezin. De zorg die verleend wordt is op maat voor de situatie. De hulpvraag is dan ook het uitgangspunt van onze...
 • Autismehuis

  Ontwikkelingsgerichte groepsbegeleiding

   Met verwijzing 
  Meedoen is belangrijk voor ieder kind en het liefst zo gewoon mogelijk en dicht bij huis. Soms beheersen kinderen met autisme nog niet de juiste vaardigheden om bijvoorbeeld op de...
 • Stichting Carinova Thuiszorg

  Carinova thuisbegeleiding bij crisissituaties (onder auspiciën van ! )

   Met verwijzing 
  Thuisbegeleiding kan bij crisisituaties, alleen onder auspiciën en in het verlengde van een andere instantie/professional, bijdragen aan het ondersteunen/verlichten van de...
 • Autismehuis

  Systeemgerichte begeleiding

   Met verwijzing 
  Een systeemgerichte aanpak waarbij iedereen meedoet en aandacht is voor de invloed van autisme op het gezinsfunctioneren, en andersom. We hebben aandacht voor empowerment, het...
 • HalteZ BV

  Agressieregulatie op Maat Jeugd (ARopMaat)

   Met verwijzing 
  Agressie op Maat Jeugd is bedoeld voor jongeren met (ernstige) agressieproblematiek van 12 tot 17 jaar met een IQ boven de 80. Het agressieve gedrag is zichtbaar op minimaal twee...
 • Stichting Carinova Thuiszorg

  Carinova thuisbegeleiding (Zeer) moeilijk lerend kind

   Met verwijzing 
  Carinova thuisbegeleiding kan in gezinssituaties met een (zeer) moeilijk lerende kind(eren) opvoedondersteuning bieden. Dat wordt laagdrempelig aangeboden, met een snelle...
 • Autismehuis

  Intensieve dagbehandeling

   Met verwijzing 
  Voor kinderen tussen de 3 – 12 jaar die dreigen uit te vallen, zijn uitgevallen of niet kunnen instromen in het basisonderwijs bieden we specialistische dagbehandeling. Hier...
 • HalteZ BV

  Zelfstandigheidstraining

   Met verwijzing 
  De op maat gemaakte ondersteuning is gericht op het trainen van competenties die jongeren nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Er wordt samen met de jongere in kaart...
 • Stichting Zorg Adullam

  Ambulante begeleiding

   Met verwijzing 
  Op De Klimop komen zorg en onderwijs samen. Onze locatie is onderdeel van een brede school en bevindt zich in het gebouw van de Eliëzerschool. Op de groepen van het...
 • Marie-Anne Bastianen

  Behandeling

   Met verwijzing 
  Jeugdige wordt behandeld voor de pychische klachten die hij of zij heeft. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse methodes. De jeugdige heeft aan het einde minder of geen...
 • Soarch Ynset b.v.

  diagnostiek en behandeling

   Met verwijzing 
  bij aanmelding van diagnostiek voor psychologische of psychiatrische problemen wordt eerst een onderzoek gedaan, waarbij wordt vastgesteld of er sprake is van een...
 • Stichting Philadelphia Zorg

  Ondersteuning voor kinderen met een verstandelijke/ meervoudige beperking (en hun ouders)

   Met verwijzing 
  Bij Philadelphia begeleiden we met liefde, lef en meesterschap. Zodat cliënten hun mogelijkheden ontwikkelen en gebruiken. Hun eigen keuzes kunnen maken, mét of zonder...
 • Papillon

  dyslexieonderzoek

   Met verwijzing 
  Bij school worden de nodige gegevens opgevraagd met betrekking tot de gegeven hulp op zorgniveau 3 op school, de CITO gegevens en eventuele andere hulp die is gegeven.  
 • Stichting Carinova Thuiszorg

  Carinova thuisbegeleiding bij opvoeder(s) met een ziekte of beperking

   Met verwijzing 
  Carinova thuisbegeleiding kan professionele opvoedondersteuning bieden in situaties waar de opvoeder(s) door een ziekte of beperking moeite ervaart bij de...